Szkoła Podstawowa nr 1 w Rykach - SP nr 1 w Rykach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
"Jedynka" jest szkołą nowoczesną ale kultywującą i kontynuującą historię szkolnictwa
Szkoła z klasą * Nauczyciel z klasą * Szkoła Odkrywców Talentów
Biblioteka Przyjazna Uczniowi * Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła * Zaczytana Szkoła
08-500 Ryki, ul. Słowackiego 2
tel.: 818651565
e-mail: zso1ryki@home.pl
www.facebook.com/jedynka.ryki
Uzyskane tytuły:
NIP: 5060115169 REGON: 000554069
im. Mariana Osińskiego w Rykach
w Rykach i pierwszej szkoły powstałej w Rykach w październiku 1901 roku.
www.zso1ryki.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
Przejdź do treści
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
rozpoczęła rekrutację uczniów
do klas I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2019/2020.
Druki zgłoszeń i wniosków można pobierać w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00.
Druki zgłoszeń i wniosków do samodzielnego wydruku
można pobrać również bezpośrednio w wercji pdf z linków poniżej:
Wniosek o przyjęcie  dziecka do klasy I szkoły podstawowej – dzieci spoza obwodu szkoły,
Oświadczenia dla rodziców składających wniosek,
Informujemy również, że od 1 marca 2019 roku trwa rekrutacja
do nowo utoworzonego oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2019/2020.
Zapisy trwają do  31 marca 2019r.
Szkolny Dzień Zdrowia
W dniu 28.04.2019 r. w naszej szkole obchodziliśmy Szkolny Dzień Zdrowia. Celem tej imprezy było propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków, a także wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku.  Uczniowie klas 1-3 zostali zapoznani z zasadami zdrowego stylu życia, a także wzięli udział w ciekawych i wesołych konkurencjach sportowych.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
03.09.2018 - rozpoczęcie nowego roku szkolnego,
25.09.2018 - zebrania z rodzicami,
12.10.2018 - szkolny Dzień Edukacji Narodowej,
17.10.2018 - ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej,
01.11.2018 - Wszystkich Świętych,
02.11.2018 - Zaduszki (dzień wolny od zajęć dydaktycznych),
09.11.2018 - szkolne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
11.11.2018 - Narodowe Święto Niepodległości,
12.11.2018 - dodatkowy dzień wolny od pracy, będący Świętem Narodowym,
21.11.2018 - 23.11.2018 - diagnozy przed egzaminem ósmoklasisty,
28.11.2018 - 30.11.2018 - diagnozy przed egzaminem gimnazjalnym,
24.12.2018 - 31.12.2018 - zimowa przerwa świąteczna,
01.01.2019 - Nowy Rok,
06.01.2019 - Święto Trzech Króli,
25.01.2019 - koniec  pierwszego semestru,
06.02.2019 - pasowanie na czytelnika,
11.02.2019 - 24.02.2019 - ferie zimowe,
14.03.2019 - Dzień Otwarty dla rodziców przyszłych uczniów (godz. 17:00),
21.03.2019 - pierwszy dzień wiosny,
26.03.2019 - spotkania z rodzicami i wychowawcami,
10.04.2019 - 12.04.2019 - egzamin gimnazjalny,
15.04.2019 - 17.04.2019 - egzamin ósmoklasisty,
18.04.2019 - 23.04.2019 - wiosenna przerwa świąteczna,
01.05.2019 - Święto Pracy,
02.05.2019 - Dzień Flagi (dzień wolny od zajęć dydaktycznych),
03.05.2019 - Święto Konstytucji 3 Maja,
06.05.2019 - szkolne Święto Konstytucji 3 Maja,
II semestr roku szkolnego 2018/2019 - diagnoza umiejętności trzecioklasisty,
14.05.2019 - spotkania z rodzicami i wychowawcami,
03.06.2019 - Dzień Sportu,
18.06.2019 - happening „Powitanie lata”,
19.06.2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
20.06.2019 - Boże Ciało,
21.06.2019 - uroczystość zakończenia roku szkolnego,
22.06.2019 - 31.08.2019 - ferie letnie,
31.08.2019 - koniec roku szkolnego 2018/2019.
Klasy 1 rywalizowały między sobą.
Klasa 1a zajęła I miejsce
Klasa 1b zajęła II miejsce
Klasy 2 i 3 rywalizowały między sobą.
Klasa 2c zajęła I miejsce.
Klasa 2a zajęła II miejsce.
Klasa 3a zajęła III miejsce.
Klasa 2b zajęła IV miejsce.
Uczestnicy otrzymali z rąk Pani Dyrektor Anety Jeżewskiej dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców i sponsorów.
Oprócz konkurencji sportowych został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „ Koszulka sportowa – zdrowa i kolorowa”, którego celem było zaprojektowanie i wykonanie koszulki sportowej oraz  wymyślenie hasła promującego zdrowy styl życia. Każda klasa otrzymała nagrody rzeczowe.
Wyniki konkursu plastycznego:
I miejsce – klasa 1b
II miejsce – klasa2b
III miejsce  - klasa 2a
Wyróżnienia: klasa 1a, klasa 2c, klasa 3a
Dodatkową atrakcją na zakończenie Dnia Zdrowia było  losowanie przez każdego ucznia karteczki- losu z zadaniem, które miał do wykonania w domu związane ze sportem i zdrową żywnością oraz  otrzymali jabłko.
Organizatorami Dnia Zdrowia były panie: p. Anna Jaworska - pedagog, p. Katarzyna Maraszek - pedagog, p. Joanna Dras – psycholog, p. Małgorzata Kałaska – nauczyciel świetlicy, p. Anna Ośko – nauczyciel wychowania fizycznego przy współpracy z uczniami: klasa 3a – Michał Jendrys, Klasa 3c – Andżelika Pilzak, Jan Pośpiech, Krzysztof Majchrzak, klasa 8b – Piotr Żaczek, Kacper Nowakowicz, Wojciech Kępka, Rafał Buczek.
Co  daje dzieciom sport?
Dzieci regularnie uprawiające sport są nie tylko zdrowsze, ale także bardziej pewne siebie, pogodne i optymistyczne niż ich rówieśnicy oraz łatwiej nawiązują kontakty. Zdobywają także inne umiejętności, które  mogą okazać się pomocne w przyszłym życiu zawodowym – systematyczność, wytrwałość w dążeniu do celu, samodyscyplina, praca w zespole i rozwiązywanie konfliktów.
Jakie korzyści przynosi sport dziecku?
  • korekta wad postawy;
  • zwiększenie odporności organizmu;
  • wytrwałość w dążeniu do celu;
  • poczucie własnej wartości;
  • większa odpowiedzialność;
  • poprawa koncentracji;
  • umiejętność znoszenia porażek i przyjmowania krytyki;
  • umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu;
  • umiejętność pracy zespołowej;
Pamiętajmy!
Zachęcając dziecko do aktywności fizycznej pamiętajmy o tym, że najważniejsza jest zabawa i przyjemność, a nie presja na wynik.
Anna Ośko
Małgorzata Kałaska
IV zawody pływackie o Puchar Dyrektora Szkoły PSP nr 1 w Rykach.
W dniu 9.03.2019 r. w Pływalni Powiatowej w Rykach odbyły się IV zawody pływackie o Puchar Dyrektora PSP nr 1 w Rykach. Celem imprezy jest popularyzacja pływania u dzieci i młodzieży, spędzania wolnego czasu w sposób zorganizowany oraz rozwijanie nawyku aktywnego wypoczynku.
Organizatorzy rozgrywek:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Osińskiego nr 1 w Rykach,
- Uczniowski Klub Sportowy AQUA Ryki.
W zawodach brali udział uczniowie klas 1-8  SP i III klas gimnazjum wraz z rodzinami w kategorii sztafeta rodzinna.
Uczniowie ustanowili swoje nowe rekordy życiowe. Wszyscy otrzymali medale, puchary i dyplomy. Nagrody wręczyła Dyrektor PSP nr 1 w Rykach - p. Wioletta Kaczorek.
Nad przebiegiem imprezy czuwali: Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego AQUA Ryki - p. Robert Kapusta, trener UKS AQUA Ryki - p. Szymon Piątkowski oraz nauczyciele wychowania fizycznego: p. Ewa Maj, p. Małgorzata Jońska, p. Anna Ośko, p. Patryk Nowak.
Anna Ośko
Mamy certyfikat!
Rok szkolny 2018/2019 kładzie nacisk na obchody 100-lecia niepodległości naszej Ojczyzny, a co za tym idzie rozwój patriotyzmu wśród uczniów. Od września do końca grudnia nasza szkoła brała udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". Uczniowie pod opieką nauczycieli dzielnie realizowali założenia projektowe, zgłębiając jednocześnie wiedzę na temat kraju, jego historii oraz przejawów walki o niepodległość na naszej ryckiej ziemi.  Uczniowie wraz z nauczycielami wykazywali się ogromną kreatywnością i zaangażowaniem. Odbyło się wiele konkursów, zatańczono poloneza na szkolnym korytarzu, braliśmy udział w licznych apelach tematycznych, zasadzono "Drzewo Pamięci" na terenie szkoły i wiele innych!
Dziękuję uczniom i nauczycielom zaangażowanym w projekt!
Koordynator: Weronika Falenta - Brodowska
Dzień Nowych Technologii w Edukacji.
21 marca świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Tego dnia uczyliśmy się różnych przedmiotów z wykorzystaniem tablic interaktywnych, komputerów, tabletów, smartfonów. Było dużo nauki i dużo zabawy.
IV Powiatowa Olimpiada Czytelnicza LEKTURY? OK!
20.03.2019r. po raz 4. odbyła się w naszej szkole Powiatowa Olimpiada Czytelnicza LEKTURY? OK!
Do I etapu online przystąpiło 126 uczniów z III klas gimnazjum oraz 8 klas szkoły podstawowej, z 12 szkół powiatu ryckiego. W II etapie wzięło udział 31 uczestników z 10 szkół.
Laureatami zostali:
1. Bartosz Górniewski - Gimnazjum w ZSO w Sobieszynie (przygotowanie - p. Luzia Grudka),
2. Aleksandra Bomba - Szkoła Podstawowa nr 5 w Dęblinie (przygotowanie - p. Monika Busz),
3. Justyna Miciul - Gimnazjum w ZSO w Dęblinie (przygotowanie – p. Monika Busz).
Patronat nad przedsięwzięciem objęli Starosta Rycki, Burmistrz Ryk oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez wyżej wymienione instytucje. Wręczyli je laureatom wicestarosta p. Dariusz Cenkiel, dyrektor PBP w Rykach p. Wojciech Niedziółka oraz dyrektor PSP nr 1 w Rykach p. Wioletta Kaczorek. Dodatkowo, każda szkoła uczestnicząca w II etapie otrzymała pamiątkowe statuetki z rąk p. W. Niedziółki.
Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom olimpiady oraz gratulujemy im ogromnej wiedzy czytelniczej, nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów oraz promowanie wartości edukacji i czytelnictwa, sponsorom za popieranie naszej idei oraz ufundowanie atrakcyjnych nagród.
Organizatorzy olimpiady: Anna Żaczek – nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciele języka polskiego z PSP nr 1 – Ewa Piątek, Katarzyna Flis oraz dyrektor Wioletta Kaczorek, która wspierała przedsięwzięcie.
Zapraszamy Rodziców uczniów na zebrania i dni otwarte w SP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku 2018/2019.
Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Numer konta Rady Rodziców:
08 8724 0005 2001 0000 2394 0001 (BS w Rykach)
Dobrowolne ubezpieczenie NNW dzici i młodzieży.
Rada Rodziców wybrała ofertę dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Państwa dzieci w firmie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Składkę 60 zł można uiścić w sekretariacie szkoły.
Zobacz:
Inspektor Ochrony Danych
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Magdalena Jakubaszek-Głodek.   
Podstawa prawna: art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
ul. Słowackiego 2
08-500 Ryki
tel.: 818651565
© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: Tomasz Bany tomasz.bany@zso1ryki.pl
Wróć do spisu treści