Szkoła Podstawowa nr 1 w Rykach - SP nr 1 w Rykach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
"Jedynka" jest szkołą nowoczesną ale kultywującą i kontynuującą historię szkolnictwa
08-500 Ryki, ul. Słowackiego 2
tel.: 818651565
e-mail: zso1ryki@home.pl
www.facebook.com/jedynka.ryki
NIP: 5060115169 REGON: 000554069
im. Mariana Osińskiego w Rykach
w Rykach i pierwszej szkoły powstałej w Rykach w październiku 1901 roku.
www.zso1ryki.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
Przejdź do treści
Informujemy o zmianie terminu spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami.
Zapraszamy w dniu 28 maja 2019 roku:
- godz. 16:00 - klasy 1-5 szk. podst.
- godz. 17:30 - klasy 6-8 szk. podst. i klasy 3 gimn.
Nowe książki  dla biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa!
 
Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 12.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Do wydania w 2019 roku mamy 15.000 zł (w tym dotacja własna 3000zł) na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.
Do koniecznych warunków realizacji programu należą:
 1. zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
 2. podjęcie współpracy z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych     zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo;
 3. zorganizowanie co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów;
 4. uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 5. zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
 6. dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że biblioteka będzie w tych okresach czynna dla czytelników);
 7. uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
W ramach pozyskanych środków możemy kupić:
 • książki będące nowościami wydawniczymi;
 • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
 • książki do słuchania – audiobooki;
 • książki obrazkowe;
 • książki z powiększoną czcionką;
 • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.
W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:
 • podręczników;
 • słowników, encyklopedii;
 • filmów;
 • gier komputerowych i planszowych.
Po zakończeniu konsultacji odnośnie zakupu nowych publikacji prowadzonych z uczniami (ankieta online), nauczycielami, rodzicami oraz biblioteką publiczną zostanie utworzona lista książek, którą zaopiniuje Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
Nauczyciele biblioteki: Anna Żaczek, Hanna Cieślik
Zakodowany Dzień Ziemi
Tegoroczny Dzień Ziemi przebiegał pod hasłem „Ochrona gatunków zagrożonych”.
Zorganizowaliśmy go wykorzystując zdobyte wiadomości i umiejętności na temat polskich naukowców.
Tłem spotkania z młodszymi kolegami były plakaty dotyczące J. Szczepanika, H. Magnuskiego, K. Funka i M. Rejewskiego.
Zorganizowaliśmy dwa stoiska. Każde dziecko mogło wybrać zajęcia, w których chciało uczestniczyć.
Stoisko pierwsze poświęcone było K. Funkowi. Tu przygotowaliśmy stolik do przeprowadzenia doświadczenia „Zobaczyć witaminę” oraz umieściliśmy tablicę poświęconą temu naukowcowi. Lena opowiadała o odkrywcy witamin oraz  wyjaśniała uczestnikom, jak można zobaczyć działanie witaminy C. Po tym wstępie chętne osoby mogły same sprawdzić obecność witaminy C w owocach.
Stoisko drugie poświęcone było M. Rejewskiemu. Tu chętni musieli zmierzyć się z kodami.
Na tablicy umieściliśmy ilustracje zwierząt zagrożonych gatunków w Polsce, ich opis i zakodowane nazwy. Zespoły uczniów przekazując informacje za pomocą krótkofalówki i posługując się różnymi kodami miały za zadanie wypełnić otrzymane karty dotyczące zagrożonych gatunków zwierząt.
Opiekun Klubu Naszej Ziemi
Barbara Pacek
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
03.09.2018 - rozpoczęcie nowego roku szkolnego,
25.09.2018 - zebrania z rodzicami,
12.10.2018 - szkolny Dzień Edukacji Narodowej,
17.10.2018 - ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej,
01.11.2018 - Wszystkich Świętych,
02.11.2018 - Zaduszki (dzień wolny od zajęć dydaktycznych),
09.11.2018 - szkolne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
11.11.2018 - Narodowe Święto Niepodległości,
12.11.2018 - dodatkowy dzień wolny od pracy, będący Świętem Narodowym,
21.11.2018 - 23.11.2018 - diagnozy przed egzaminem ósmoklasisty,
28.11.2018 - 30.11.2018 - diagnozy przed egzaminem gimnazjalnym,
24.12.2018 - 31.12.2018 - zimowa przerwa świąteczna,
01.01.2019 - Nowy Rok,
06.01.2019 - Święto Trzech Króli,
25.01.2019 - koniec  pierwszego semestru,
06.02.2019 - pasowanie na czytelnika,
11.02.2019 - 24.02.2019 - ferie zimowe,
14.03.2019 - Dzień Otwarty dla rodziców przyszłych uczniów (godz. 17:00),
21.03.2019 - pierwszy dzień wiosny,
26.03.2019 - spotkania z rodzicami i wychowawcami,
10.04.2019 - 12.04.2019 - egzamin gimnazjalny,
15.04.2019 - 17.04.2019 - egzamin ósmoklasisty,
18.04.2019 - 23.04.2019 - wiosenna przerwa świąteczna,
01.05.2019 - Święto Pracy,
02.05.2019 - Dzień Flagi (dzień wolny od zajęć dydaktycznych),
03.05.2019 - Święto Konstytucji 3 Maja,
06.05.2019 - szkolne Święto Konstytucji 3 Maja,
07.05.2019 - diagnoza umiejętności trzecioklasisty,
28.05.2019 - spotkania z rodzicami i wychowawcami,
03.06.2019 - Dzień Sportu,
18.06.2019 - happening „Powitanie lata”,
19.06.2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
20.06.2019 - Boże Ciało,
21.06.2019 - uroczystość zakończenia roku szkolnego,
22.06.2019 - 31.08.2019 - ferie letnie,
31.08.2019 - koniec roku szkolnego 2018/2019.
Konkurs został opracowany przez Klub Naszej Ziemi w ramach programu „Być jak Ignacy”. Zostań Bohaterem Nauki, do którego przystąpił nasz Klub.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych oraz popularyzacja wiedzy na temat polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań.
Uczestnicy konkursu zapoznawali się z dokonaniami czterech  naukowców: Jana Szczepanika, Kazimierza Funka, Mariana Rejewskiego, Henryka Magnuskiego i wypełniali testy.
W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas czwartych i szóstych.
Zwycięzcami konkursu zostali:
1. Zofia Majchrzak kl. 4a
2. Joanna Miłosz kl. 4b
3. Julia Miłosz kl. 4a
4. Zofia Kępka kl. 4a
5. Krzysztof Sadura kl. 4a
6. Maja Grudka kl. 6a
7. Aleksandra Kapusta kl. 6a
8. Jakub Mączyński kl. 6a
Gratulacje dla wszystkich uczestników!!!
Dziękujemy za udział w konkursie- Członkowie Klubu Naszej Ziemi i opiekun Barbara Pacek
III edycja programu „Być jak Ignacy” – Zostań Bohaterem Nauki.
Klub Naszej Ziemi przystąpił do III edycji programu „Być jak Ignacy” – Zostań Bohaterem Nauki.
W ramach tego programu odbywał się konkurs, który miał na celu promowanie zdobywania wiedzy poprzez aktywne doświadczanie, obserwowanie, tworzenie sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy oraz popularyzację wiedzy na temat polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań.
W ramach programu poznawaliśmy sylwetki i dokonania polskich naukowców: Jana Szczepanika, Kazimierza Funka, Mariana Rejewskiego i Henryka Magnuskiego. Zajęcia  prowadzone były w oparciu o materiały przygotowane przez Organizatora czyli Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.
Jeżeli chcesz bliżej poznać polskich naukowców wejdź na stronę programu Być jak Ignacy.
Zagraj też w grę POLSCY WYNALAZCY
Członkowie Klubu Naszej Ziemi i opiekun Barbara Pacek
Mamy certyfikat!
Rok szkolny 2018/2019 kładzie nacisk na obchody 100-lecia niepodległości naszej Ojczyzny, a co za tym idzie rozwój patriotyzmu wśród uczniów. Od września do końca grudnia nasza szkoła brała udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". Uczniowie pod opieką nauczycieli dzielnie realizowali założenia projektowe, zgłębiając jednocześnie wiedzę na temat kraju, jego historii oraz przejawów walki o niepodległość na naszej ryckiej ziemi.  Uczniowie wraz z nauczycielami wykazywali się ogromną kreatywnością i zaangażowaniem. Odbyło się wiele konkursów, zatańczono poloneza na szkolnym korytarzu, braliśmy udział w licznych apelach tematycznych, zasadzono "Drzewo Pamięci" na terenie szkoły i wiele innych!
Dziękuję uczniom i nauczycielom zaangażowanym w projekt!
Koordynator: Weronika Falenta - Brodowska
Zapraszamy Rodziców uczniów na zebrania i dni otwarte w SP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku 2018/2019.
Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Numer konta Rady Rodziców:
08 8724 0005 2001 0000 2394 0001 (BS w Rykach)
Dobrowolne ubezpieczenie NNW dzici i młodzieży.
Rada Rodziców wybrała ofertę dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Państwa dzieci w firmie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Składkę 60 zł można uiścić w sekretariacie szkoły.
Zobacz:
Inspektor Ochrony Danych
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Magdalena Jakubaszek-Głodek.   
Podstawa prawna: art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
ul. Słowackiego 2
08-500 Ryki
tel.: 818651565
© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: Tomasz Bany tomasz.bany@zso1ryki.pl
Wróć do spisu treści