Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

DZIEŃ (tydzień) JĘZYKA OJCZYSTEGO!

Baba bada baobaby. Baba dba o oba baobaby.

Bezczeszczenie cietrzewia cieszy moje czcze trzewia.

Takie i jeszcze trudniejsze zdania można było czytać od 21 lutego na kolorowych kartkach umieszczonych na szkolnym korytarzu w naszej szkole. W tym dniu bowiem obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące oraz stanowi doskonałą okazję do pogłębiania wiedzy o języku ojczystym. Ten dzień to również powód do tego, aby przypomnieć sobie zasady obwiązujące w komunikacji językowej oraz zwrócić uwagę na konieczność dbania o piękno i poprawność naszej mowy. Także w naszej szkole uczniowie ze świetlicy uczestniczyli w szeregu przedsięwzięć związanych z obchodami tego święta. Na korytarzu szkolnym pojawiły się gazetki promujące Dzień Języka Ojczystego. Przeprowadzone zostały  zajęcia z wykorzystaniem zabawnych łamańców językowych i wierszyków doskonalących dykcję. Dzieci zmierzyły się z wypowiadaniem ciężkich, trudnych do wypowiedzenia zdań. Zorganizowane zostały zajęcia  w bibliotece szkolnej na temat słowników języka polskiego. Uczniowie mieli okazję nauczyć się w jaki sposób wyszukuje się wyrazy ortograficzne w słowniku. Chętnie rozwiązywali test o pięknych polskich przysłowiach pt. „Czy znasz te przysłowia…?”. Bawiąc się i rywalizując ze sobą w różnych konkurencjach, utrwalały swoją wiedzę o języku polskim oraz przyswajały nowe wiadomości. Na koniec naszych tygodniowych przedsięwzięć przyszedł czas na małe dyktando ortograficzne. Został zorganizowany konkurs „MISTRZ ORTOGRAFII”, którego celem było sprawdzenie wiedzy dzieci na temat zasad polskiej ortografii. Niestety niewielu uczniów wykonało to zadanie poprawne. Będziemy musieli więcej ćwiczy i utrwalać zasady ortograficzne. Okazało się , że język polski jest bardzo trudnym językiem.

A tak wyglądają wyniki naszego konkursu: MISTRZ ORTOGRAFII:
Klasa 1 – Mistrz ortografii – Julia Gajewska kl. 1b (dyktando bezbłędne – GRATULACJE!).
Klasa 2 – Mistrz ortografii – Nikola Olszak kl.2a, Zuzanna Gorzkowska kl. 2a
Klasa 3 – Mistrz ortografii – Szymon Kurek kl. 3b
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione przez sponsora.
DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY! – Dyrekcja i nauczyciele!
Organizator: Małgorzata Kałaska – nauczyciel świetlicy.