Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Akcja „Dzień-tydzień NIEDŹWIEDŹIA POLARNEGO”.

W świetlicy szkolnej obchodziliśmy Dzień Niedźwiedzia Polarnego. Uczniowie pod opieką pani Małgorzaty Kałaski rozpoczęli cykl zajęć poświęconych temu problemowi.

elem akcji było rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i zwrócenie uwagi na ocieplenie naszego klimatu, który prowadzi do zanikania pokrywy lodowej Arktyki. Uczniowie dowiedzieli się jak zmiany klimatyczne wpływają na życie niedźwiedzi polarnych. Ważnym elementem zajęć było znalezienie odpowiedzi, co należy zrobić aby chronić klimat.
Dzieci uczestniczyły w różnych przedsięwzięciach:
· poznały ciekawostki, zwyczaje życia niedźwiedzia polarnego w warunkach naturalnych, a także różnicę między niedźwiedziem polarnym, a brunatnym;
· przekonały się, jak duża jest łapa niedźwiedzia;
· wzięły udział w konkursie „W poszukiwaniu łapy niedźwiedzia”;
· wyklejały i układały niedźwiedzia z puzzli;
· brały udział w zabawie dydaktycznej „Prawda – fałsz”;
· wykonały prace plastyczne. 
Święto to obchodzimy, aby przypomnieć o tym, że zmiany klimatu zależą od nas wszystkich i że los niedźwiedzia polarnego i jego sąsiadów leży w naszych rękach.
Mamy nadzieję, że ta akcja  chociaż trochę przybliżyła i uświadomiła dzieciom jak ważne jest dbanie o nasze WSPÓLNE ŚRODOWISKO!!!
Małgorzata Kałaska – nauczyciel świetlicy.