Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

22 maja – Dzień Różnorodności Biologicznej

22 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Los ludzkości jest ściśle związany z różnorodnością biologiczną.

Los ludzkości jest ściśle związany z różnorodnością biologiczną. Jest ona niezbędna do zapewnienia ludzkości dobrobytu, zmniejszenia ubóstwa poprzez dostarczanie podstawowych dóbr i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Ludzie są  uzależnieni od obszarów morskich  i lądowych. Zadaniem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego mającego znaczenie dla przyszłości i jakości życia. Ingerencja człowieka często jest nieodwracalna i nieprzewidywalna, dlatego dbajmy o ochronę bioróżnorodności.