Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Używkom mówimy NIE!

Uczniowie klas 8 przystąpili do projektu pt. ,,Używkom mówimy NIE".

Celem innowacji  było kształtowanie postaw prozdrowotnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wzmacnianie norm i wartości, nauka asertywności i promocja zdrowego trybu życia w środowisku lokalnym. Poprzez twórczość artystyczną -plakat przedstawiono negatywne skutki stosowania używek na organizm człowieka i najbliższe otoczenie. Wystaw prac ma propagować zdrowy styl życia oraz wpływać na zachowania innych uczniów.

Katarzyna Tarka