Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Sukcesy uczniów poszerzających zdolności poza szkołą w roku szkolnym 2021/2022

Nazwisko i imię ucznia / uczniów

Kl.

  • Placówka prowadząca zajęcia;
  •  Nazwisko i imię        prowadzącego zaj.;  
  • Nazwa zajęć, klubu, warsztatów lub innej formy rozwijania zdolności

Osiągnięcia ucznia: 

  • pełna nazwa konkursu  lub olimpiady…,
  • miejscowość,
  • etap 
  • zajęte miejsce/wyróżnienie 

lub inny rodzaj osiągnięć, którymi chce się pochwalić uczeń

Karolina Pośpiech

8d

PSP NR 1 w Rykach

Uczennica otrzymała  stypendium Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”