Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Człowiek życzliwy, uśmiechnięty, serdeczny, koleżeński  zawsze znajdzie sprzymierzeńców i przyjaciół.

Bycie życzliwym  ma niezwykłą moc.  Z tej okazji przygotowane zostały gazetki tematyczne oraz hasła literackie o życzliwości. W oddziale przedszkolnym oraz w klasach 1-3 dzieci uczestniczyły w kreatywnych zabawach wzmacniających postawę życzliwości wobec innych oraz integrujących zespół klasowy.  W klasach 4-8 odbyły się zajęcia z wychowawcą nt. Życzliwość czy jest jeszcze komuś potrzebna? Efektem tych spotkań były wykonane przez uczniów plakaty promujące życzliwość.