Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

VI Powiatowa Olimpiada Czytelnicza LEKTURY? OK!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego Rykach serdecznie zaprasza nauczycieli oraz uczniów klas VIII szkół podstawowych powiatu ryckiego do udziału w VI Powiatowej Olimpiadzie Czytelniczej LEKTURY? OK! - I etap 1.03.2022 r., II etap 5.04.2022 r.
Cel ogólny: promowanie wartości edukacji i czytelnictwa, kształcenie kompetencji kluczowych - porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne.
Prosimy o zachęcenie nauczycieli i uczniów do uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu. Regulamin olimpiady oraz link do zgłoszenia w formie elektronicznej został przesłany do szkół.
Komitet główny VI Powiatowej Olimpiady Czytelniczej LEKTURY? OK!
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marian Osińskiego w Rykach