Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

VI Powiatowa OLIMPIADA CZYTELNICZA LEKTURY? OK!

5.04.2022 r. odbyła się  w naszej szkole VI Powiatowa Olimpiada Czytelnicza LEKTURY? OK! Organizatorem jest biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielami języka polskiego.

W eliminacjach szkolnych, w I etapie wzięło udział 87 uczniów z 14 szkół podstawowych, z terenu powiatu ryckiego. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 41 uczniów z 11 szkół, a ostatecznie w etapie ustnym wzięło 37 uczniów z następujących szkół:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Pawła II w Rykach

2. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Grabowie Szlacheckim

3. Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr  2  im. gen. Władysława Broniewskiego w Dęblinie

5. Szkoła Podstawowa nr 4  im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie

6. Szkoła Podstawowa nr  5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Dęblinie

7. Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach

8. Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie

9. Zespół Placówek Oświatowych w Owni

10.  Zespół Placówek Oświatowych w Pawłowicach

11.  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Uczestnicy olimpiady musieli wykazać się znajomością wybranych utworów literatury polskiej i światowej między innymi w zakresie treści lektur, opisie świata przedstawionego, genezy utworów. Uczniowie losowali pytania i odpowiadali ustnie przed komisją konkursową. Tytuł LAUREATA zdobyli:

I miejsce JAGODA  JÓŹWIK (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Pawła II w Rykach, przygotowanie p. Katarzyna Rodzoś);

II miejsce  Karolina Łukasiak (Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, przygotowanie p. Katarzyna Prządka);

III miejsce Mikołaj Krzemiński (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach, przygotowanie p. Bożena Wojdat).

Laureaci uzyskali prawo do umieszczania  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  nazwy olimpiady oraz zajętego miejsca  i  tym samym  możliwości uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 w województwie lubelskim.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Starosta Rycki, Burmistrz Ryk oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach, którzy ufundowali nagrody dla Laureatów.

Na uroczystym podsumowaniu olimpiady gościliśmy Starostę Ryckiego Dariusza Szczygielskiego,  dr Dagmarę Jarosz Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach oraz zastępcę Burmistrza Ryk Marka Jóźwika. Z ich rąk Laureaci otrzymali dyplomy, upominki rzeczowe, książki oraz szklane trofea za punktowane miejsca. Dodatkowo dla każdej ze szkół przekazano okolicznościową statuetkę. Imienne podziękowania za promowanie wartości edukacji i czytelnictwa otrzymali nauczyciele zaangażowani w przygotowanie merytoryczne uczniów oraz koordynowanie przedsięwzięcia w swoich szkołach.

Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom olimpiady oraz gratulujemy im obszernej wiedzy czytelniczej i odwagi w stawianiu czoła wyzwaniom literackim. Nauczycielom dziękujemy za wspieranie nas w rozwijaniu wrażliwości humanistycznej.  Jesteśmy wdzięczni władzom Powiatu Ryckiego, Burmistrzowi Miasta Ryki, Powiatowej Bibliotece Publicznej za popieranie naszej idei oraz ufundowanie atrakcyjnych nagród.

Organizatorzy olimpiady: Anna Żaczek – nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciele języka polskiego w PSP nr 1 w Rykach – Ewa Piątek,  Katarzyna Flis,  Bożena Wojdat. Olimpiadę wspiera dyrektor WiolettaKaczorek.