Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

10 października ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Zdrowie psychiczne dziecka jest tak samo ważne jak zdrowie somatyczne, a często nawet ważniejsze. Dzięki zdrowiu psychicznemu możliwe jest radzenie sobie w różnych sytuacjach dnia codziennego, to chęć do działania i motywacja do podejmowania inicjatyw związanych z aktywnościami życiowymi. Zdrowie psychiczne to zdrowy rozwój.

Działania profilaktyczne realizowane w szkole :

  1. Tematyczne zajęcia na godzinach wychowawczych dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  2.  Poradniki, artykuły i materiały dla rodziców i nauczycieli.
  3. Gazetki szkolne informujące co to jest zdrowie psychiczne, jak o niego dbać oraz gdzie szukać pomocy ?

JAK WSPIERAĆ ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

Załączniki:

1. https://psp20.opole.pl/wp-content/uploads/2022/02/Zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy.pdf

2. https://psp20.opole.pl/wp-content/uploads/2022/02/Jak-wspierac-zdrowie-psychiczne-dzieci-prezentacja.pdf

pedagog szkolny:

Anna Jaworska

Katarzyna Maraszek