Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Zebraliśmy baterie!

Baterie mają krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich szkodliwe, toksyczne substancje dostają się do powietrza, wody czy gleby

wywierając niekorzystny wpływ na środowisko i nasze zdrowie. Jeżeli zostaną poddane procesowi odzysku i recyklingu to  m.in. nikiel, kadm i rtęć, nie będą stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska .

W naszej szkole już kolejny rok   aktywnie zbieramy  zużyte baterie i wrzucamy  je do specjalnych  pojemników oznaczonych  napisem  ,,Zużyte baterie”, stojących  na korytarzu  szkolnym. Udział w akcji pozwala zdobyć punkty pozytywne  i co najważniejsze chronimy środowisko w którym żyjemy !!!
Dziękujemy wszystkim.