Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

V POWIATOWA OLIMPIADA CZTELNICZA „LEKTURY? OK!”

5.03.2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1  im. M. Osińskiego w Rykach odbyła się już po raz piąty Powiatowa Olimpiada Czytelnicza  LEKTURY? OK!

Organizatorem jest biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielami języka polskiego. Do I etapu przystąpiło 91 uczniów z 13 szkół Powiatu Ryckiego. Uczniowie klas VIII napisali test online. Do II etapu zakwalifikowało się 38 uczestników z 12 szkół. Nie odbył się etap ustny ze względu na zawieszenia pracy szkół od 12 marca 2020 r., które wynikło z ogłoszenia pandemii COVID-19.

Decyzją Komitetu organizacyjnego Olimpiady, zwycięzców wyłoniono na podstawie wyników osiągniętych w teście online. Nagrodzeni zostali uczniowie z najwyższą liczbą punktów.
Wykaz szkół, które przeszły do II etapu:
PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach; PSP nr 2  im. Jana Pawła II w Rykach; SP nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Dęblinie; SP nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie,
ZPO w Moszczance; ZPO w Leopoldowie; ZPO w Starym Bazanowie; ZPO w Bobrownikach; PSP w Rososzy; ZPO w Owni; SP w Niedźwiedziu; SP  im. Henryka Sienkiewicza w Grabowie Szlacheckim.
LAUREACI:
1. Zofia Sosnowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach (przygotowanie - p. Katarzyna Flis)
2. Maciej Grzelak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Pawła II w Rykach (przygotowanie - p. Ewa Karczmarz)
3. Wojciech Konysewicz - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Dęblinie (przygotowanie - p. Wojewoda Alicja)
4. Olga Tomasik - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rososzy (przygotowanie - p. Bożena Dryk)
5. Gabriela Jońska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach (przygotowanie - p. Marzena Dybciak)
WYRÓŻNIENIA:
1. Weronika Celińska - Publiczna Szkołą Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach (przygotowanie - p. Marzena Dybciak)
2. Aleksander Goździcki - Zespół Placówek Oświatowych w Owni (przygotowanie - p. Wioleta Adamczyk)
3. Natalia Piszczyńska - Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach (przygotowanie – p. Joanna Węgrzynek)
4. Marcela Szczypińska Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie (przygotowanie – p. Beata Opieka)
Patronat nad przedsięwzięciem objęli Starosta Rycki, Burmistrz Ryk oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez  wyżej wymienione instytucje. Były to karty podarunkowe na zakup książek w EMPIKU (o nominałach – 100zł, 75zł i 50zł).  Pozostali uczestnicy otrzymali drobne podarunki oraz pamiątkowe dyplomy.
W bieżącym roku wręczenie nagród, dyplomów oraz podziękowań ze względów bezpieczeństwa  nastąpiło w skromnej formie, w trybie indywidualnym. Przekazanie odbyło się to w dniach – 24.06 i 25.06.2020 r.
Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom olimpiady oraz gratulujemy im ogromnej wiedzy czytelniczej. Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów  oraz promowanie wartości edukacji i czytelnictwa. Jesteśmy wdzięczni władzom Powiatu Ryckiego, Burmistrzowi Miasta Ryki oraz Powiatowej Bibliotece Publicznej za popieranie naszej idei, oraz ufundowanie atrakcyjnych nagród.
Organizatorzy olimpiady:
p. Anna Żaczek – nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciele języka polskiego w PSP nr 1 – p. Ewa Piątek, p. Katarzyna Flis, p. Bożena Wojdat, olimpiadę wspierała p. dyrektor Wioletta Kaczorek.