Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Kształcenie na odległość

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

Zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka.

Zasady organizacji kształcenia na odległość. 

 

Nauczanie zdalne - bezpieczeństwo w sieci.

Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci jest bardzo istotne. W ostatnim czasie znacząco wzrósł dostęp dzieci i młodzieży do Internetu. Niemal wszyscy młodzi ludzie korzystają z tego medium. Tym ważniejsza staje się kwestia zapewnienia im bezpieczeństwa oraz nauczenia ich jak bezpiecznie korzystać z Internetu (tutaj krótka broszurka).

Polecamy materiały zamieszczone na stronie: 

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/promujemy-bezpieczenstwo-w-sieci/materialy-5/

W materiałach zamieszczonych tam znajdą Państwo wiele przydatnych i ciekawych informacji dotyczących zagrożeń związanych z niebezpiecznymi treściami dostępnymi w sieci oraz zachowaniami, w które mogą się zaangażować́ dzieci i młodzież. Dowiedzą się Państwo również w jaki sposób przeciwdziałać tym zagrożeniom.

 

Lekcje z internetu? Rusza gov.pl/zdalnelekcje.

Na stronie z linku poniżej można znaleźć propozycje dla uczniów ze wszystkich klas szkoły podstawowej, zgodne z podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania lub samodzielnie w domu.

 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/lekcje-z-internetu-rusza-govplzdalnelekcje