Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Pedagog i psycholog

pedagodzy i psycholog_grafik

 Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należą m. in.:

  • wsparcie i poradnictwo dla uczniów doświadczających trudności szkolnych, w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi oraz problemów emocjonalnych,
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne – indywidualne i grupowe,
  • doradztwo zawodowe,
  • działania profilaktyczne,
  • poradnictwo dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych,
  • wsparcie dla nauczycieli i wychowawców,
  • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
 Zapraszamy!