Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Rada Rodziców

Joanna Zielińska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Małgorzata Jankowska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

Magdalena Popis – Sekretarz Rady Rodziców

 

Numer konta Rady Rodziców: 08 8724 0005 2001 0000 2394 0001 (BS w Rykach)

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
 
NIP: 7162618716