Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Zasady wyboru

Zasady przeprowadzania wyborów do Rady SU.
Uczniowie zgłaszają swoją kandydaturę do Szkolnej Komisji Wyborczej.
Z Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 im. Mariana Osińskiego w Rykach:
§ 16.2. Kandydata do Rady SU powinny cechować: śmiałość, otwartość, poczucie humoru, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji i negocjowania, chęć pomagania innym, pomysłowość, umiejętność współpracy w grupie, co najmniej bardzo dobra ocena zachowania, bardzo dobre oceny w nauce (średnia na koniec poprzedniego roku szkolnego co najmniej 4,00), bezinteresowność, życzliwość, optymizm.

Kampania wyborcza jest prowadzona wyłącznie na terenie szkoły.
Z Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 im. Mariana Osińskiego w Rykach:
§ 16.3. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą na terenie szkoły. Kampania odbywa się według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą na tydzień przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Komisja Wyborcza dokładnie określa czas kampanii i wprowadza ciszę wyborczą. Kampanii wyborczej nie wolno prowadzić poza szkołą i w Internecie. Kandydata, który nie stosuje się do tych ustaleń Szkolna Komisja Wyborcza skreśla z listy kandydatów.

Od ustalonego czasu trwa cisza wyborcza i wszystkie plakaty i inne „ślady” kampanii muszą zostać usunięte przez kandydatów.
Wybory do Rady SU odbędą się w ustalonym czasie na terenie SP nr 1 im. M. Osińskiego w Rykach.