Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

O "Caritas"

Caritas - Miłość – pragnienie dobra.
 
SZKOLNE KOŁO CARITAS nr 3 przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego nr 1 w Rykach

Opiekun: Anna Piskorska
 
 
Logo               Logo PSP nr 1 w Rykach
Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zaspokojenia potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
Szkolne Koło Caritas nr 3 działające przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego nr 1 w Rykach zrzesza 50 uczniów, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego.
Wolontariusze SKC na miarę swoich możliwości identyfikują w swoim otoczeniu:
● szkolnym
- osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc. Podejmują różnego rodzaju działania, dzięki którym pozyskują środki, aby przekazać je dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły. Pozyskane środki zostały wykorzystane m.in. na opłacenie obiadów czy wyjazd z Zespołem Tańca Ludowego „Ryki” do Hiszpanii.
● sąsiedzkim
SKC zorganizowało i przeprowadziło zbiórkę publiczną z przeznaczeniem zebranych środków na leczenie Sandry. W wyniku zebranych dobrowolnych datków do puszek kwestorskich pozyskano kwotę 7500zł (siedem tysięcy pięćset złotych). Zebrane środki zostały przekazane na konto rodziców Sandry. W w/w akcji wzięło udział 23 wolontariuszy.
● lokalnym
- wystawienie jasełek dla społeczności szkolnej oraz podczas wigilii dla samotnych
- koncert w hołdzie świętemu naszych czasów - Janowi Pawłowi II
-wystawa prac plastycznych w MGCK
● powiatowym
-organizacja konkursów wiedzy, plastycznych, piosenki religijnej na szczeblu gminnym i powiatowym
● wspierają działalność charytatywną lokalnej Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. kwestach).
- Dzień Papieski zebrane środki w wysokości 7301zł zostały przesłane na konto Fundacji
- Ogólnopolska Zbiórka Żywności - zebrane artykuły zostały przekazane na rzecz Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Rykach i rozdysponowane w formie paczek dla rodzin potrzebujących.
- udział w akcji „Rodzina Rodzinie”. Dzięki tej akcji wysłano do wielodzietnych rodzin ze Lwowa 10 paczek z żywnością i 6 paczek z odzieżą.
● porządkowanie mogiły
SKC współpracuje z:
- Urzędem Miasta i Gminy Ryki w zakresie pozyskiwania środków na nagrody, dofinansowania do wycieczek.
- Starostwem Powiatowym -pozyskiwanie środków na nagrody
- MGCK
- Rodzicami
- Nauczycielami
- Parafią