Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Klub "Spartakus"

Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” powstał w 2004 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Ogolnokształcących nr 1 w Rykach.

Inicjatorem i założycielem UKS-u był nauczyciel wychowania fizycznego Pan Andrzej Opieka.

Od początku powstania klubu działały następujące sekcje:
       - piłka nożna
       - mini piłka nożna
       - piłka siatkowa
       - piłka ręczna
       - trójbój siłowy
Uczniowie zrzeszeni w klubie wykazują wielkie zaangażowanie w uprawianiu wybranych przez siebie dyscyplin sportowych co przekładało się na wysokie osiągnięcia w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym jak i wojewódzkim.