Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Podręczniki na rok szkolny 2021/2022

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe (poza podręcznikami do nauki religii) do wszystkich klas szkoły podstawowej zostaną zakupione przez szkołę z dotacji MEN i będą wypożyczane uczniom klas we wrześniu. Rodzice/prawni opiekunowie zakupują podręcznik do nauki religii.

podreczniki