Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Podręczniki na rok szkolny 2022/2023

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe (poza podręcznikami do nauki religii) do wszystkich klas szkoły podstawowej zostaną zakupione przez szkołę z dotacji MEN i będą wypożyczane uczniom klas we wrześniu. Rodzice/prawni opiekunowie zakupują podręcznik do nauki religii.

Wykaz  podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023

5-6-latki

„Tak! Jezus mnie kocha"
E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek

Klasa 1

„Poznaję Boży świat" - podręcznik
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

Klasa 2

„Odkrywam królestwo Boże" - podręcznik
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Klasa 3

„Poznaję Jezusa” podręcznik + zeszyt ćwiczeń
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Klasa 4

„Miejsca pełne BOGActw” podręcznik+ zeszyt ćwiczeń

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Klasa 5

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" podręcznik + zeszyt  ćwiczeń
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Klasa 6

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno" podręcznik + zeszyt  ćwiczeń
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 7

„Szczęśliwi, którzy czynią dobro” podręcznik + zeszyt ćwiczeń
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Klasa 8

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” podręcznik

ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska