Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Podręczniki na rok szkolny 2023/2024

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe (poza podręcznikami do nauki religii) do wszystkich klas szkoły podstawowej zostaną zakupione przez szkołę z dotacji MEiN i będą wypożyczane uczniom klas we wrześniu. Rodzice/prawni opiekunowie zakupują podręcznik do nauki religii.

Wykaz  podręczników do religii na rok szkolny 2023/2024

6-latki

„Tak! Jezus mnie kocha"
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 1

„Poznaję Boży świat" - podręcznik
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

Klasa 2

„Odkrywam królestwo Boże" - podręcznik
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 3

„Poznaję Jezusa” - podręcznik + zeszyt ćwiczeń
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 4

„Odkrywam życie z Jezusem” - podręcznik + zeszyt ćwiczeń
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 5

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" - podręcznik + zeszyt  ćwiczeń
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 6

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno" - podręcznik + zeszyt  ćwiczeń
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 7

„Szczęśliwi, którzy czynią dobro” - podręcznik + zeszyt ćwiczeń
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 8

„Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość” - podręcznik  + zeszyt ćwiczeń
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak