Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

ESP

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP 

Informujemy, że elektroniczna skrzynka podawcza Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego funkcjonuje w ramach portalu elektronicznej platformy usług publicznych - ePUAP.

Adres skrytki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to /PSP1RYKI/SkrytkaESP.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej szkoły dokumentu elektronicznego konieczne jest posiadanie:

 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
 • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.

Skrzynka  obsługuje jeden formularz elektroniczny o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, za pomocą którego można zwrócić się z każdą sprawą należącą do zakresu działań szkoły (ścieżka dostępu: epuap.gov.pl > Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do szkoły:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes bądź bezpłatnym Profilem Zaufanym w ramach platformy ePUAP
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • ODF (Open Document Format), DOC, RTF
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 3 megabajty.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY EPUAP