Tradycja - SP nr 1 w Rykach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
"Jedynka" jest szkołą nowoczesną ale kultywującą i kontynuującą historię szkolnictwa
Szkoła z klasą * Nauczyciel z klasą * Szkoła Odkrywców Talentów
Biblioteka Przyjazna Uczniowi * Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła * Zaczytana Szkoła
08-500 Ryki, ul. Słowackiego 2
tel.: 818651565
e-mail: zso1ryki@home.pl
www.facebook.com/jedynka.ryki
Uzyskane tytuły:
NIP: 5060115169 REGON: 000554069
im. Mariana Osińskiego w Rykach
w Rykach i pierwszej szkoły powstałej w Rykach w październiku 1901 roku.
www.zso1ryki.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
Przejdź do treści

Tradycja

Towarzystwo "Tradycja"
Towarzystwo Wspierania Edukacji i Kultury „Tradycja” utworzyli w 2005 roku rodzice dzieci uczęszczających do ZSO nr 1 w Rykach.
Po co powstało?
Powstało dla wspierania działań zmierzających do podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania regionalnej historii poprzez popularyzację muzyki, śpiewu i tańca ludowego, a zwłaszcza podnoszenie kultury oraz edukacji, nauki, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży, dorosłych.
Jakie są cele Towarzystwa:
· Poznawanie i popularyzacja regionalnej historii
· Zapoznawanie z tradycją ludową, obyczajami, obrzędami, muzyką, śpiewem i tańcem
· Kształtowanie postawy szacunku wobec narodowej tradycji i kultury
· Kontynuowanie pracy nad rozwojem Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego i wzbogacaniem jego repertuaru, garderoby, wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania
· Podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły, miasta i regionu

W jaki sposób Towarzystwo je realizuje?
· Prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych ukierunkowanych na kształtowanie postawy poszanowania tradycji u dzieci, młodzieży i dorosłych
· Pozyskiwanie funduszy od sponsorów, fundacji, z programów, projektów wspomagających rozwój edukacji i kultury oraz wychowanie młodego pokolenia
· Ubieganie się o dofinansowanie od instytucji wspierających działanie organizacji pozarządowych
· Organizowanie koncertów, imprez, festynów, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych
· Aktywną działalność edukacyjną i kulturalną prowadzoną lokalnie i na szerszą skalę
· Prowadzenie działalności wydawniczej

Rezultaty dotychczasowej działalności:
· Przygotowanie i zorganizowanie pobytu w Rykach Zespołu Tanecznego „Białe Skrzydła”z Białorusi

· Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu warsztatów tanecznych dla DZTL „Ryki” w Sobieszynie i Nawojowej k. Nowego Sącza

· Współpraca przy organizowaniu wyjazdów Zespołu na ogólnopolskie festiwale do Częstochowy w 2006 r., Warki w 2007 i 2008, Przemyśla 2009 i 2010 roku oraz inne koncerty na terenie gminy, powiatu, województwa.
· Wpółorganizowanie wyjazdów Zespołu na festiwale międzynarodowe Słowacja i Grecja 2009 oraz Hiszpania 2010
· Partnerstwo programie „Szkoła równych szans” realizowanym przez ZSO nr 1 w 2007 i 2008 roku
· Systematyczna współpraca przy prowadzeniu garderoby Zespołu, pozyskiwanie sponsorów i wykonawców nowych strojów

Od lutego 2009 Towarzystwo „Tradycja” jest organizacją pożytku publicznego

Skład Zarządu:
Prezes – Marek Pajdowski
Zastępca Prezesa - Iwona Wnuk
Skarbnik –Małgorzata Głowienka
Sekretarz – Jolanta Bieńczak
Członek – Małgorzata Franczak

Organizacja wspomagająca Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Ryki”
Towarzystwo Wspierania Edukacji i Kultury "Tradycja"
Numer KRS: 0000243454
NIP: 5060038351
REGON: 060082617
Numer konta: 76 8724 0005 2001 0019 0147 0001 (Bank Spółdzielczy Oddział w Rykach)
© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści