Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci!

„WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI” – „SZKOLE POMAGAMY I ŚWIAT OCZYSZCZAMY”!!!

Pod takim hasłem od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 23 lutego 2021 roku w naszej szkole prowadzona została bezpłatna zbiórka elektrośmieci, w którą włączyła się również świetlica szkolna.

Uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmu dołączonego od  operatora akcji Green Office Ecologic Spółka z o. o. pt: ,,Jak prawidłowo pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego” ze strony: http://dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl oraz zostali zapoznani z ogólnopolską akcją ekologiczną zachęcającą dzieci i wszystkich członków rodziny do wzięcia  udzia w tej zbiórce.
Korzyści, jakie dał nam udział w akcji to:
• możliwość pozbycia się zużytego sprzętu zalegającego w gospodarstwach domowych i oddania go profesjonalnym podmiotom
• przyczynianie się do ochrony środowiska
• dodatkowe plusy do oceny zachowania dla uczniów
• profity dla szkoły w postaci materiałów biurowych lub sprzętu sportowego za oddane kilogramy elektrośmieci.
PODSUMUJĄC! Łącznie udało się zebrać 1239 kg zużytego sprzętu elektronicznego, za co otrzymaliśmy 186 zł, za które zakupiliśmy potrzebne materiały biurowe.
Dziękujemy za zaangażowanie Dyrekcja, Nauczyciele i Samorząd Uczniowski PSP nr 1 w Rykach.
Małgorzata Kałaska