Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Aktywna tablica

W związku z realizacją w 2021 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach zamieszcza plakat informacyjny:

Celem rządowego programu „Aktywna tablica” jest wsparcie finansowe szkół, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

W ramach programu „Aktywna tablica” Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach otrzymała wsparcie w kwocie 35000 zł (całkowita wartość zadania 43750 zł.)

W ramach przyznanych środków zakupione zostały specjalistyczne programy edukacyjne oraz niezbędny sprzęt do funkcjonowania pomocy dydaktycznych.