Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Nauczyciele

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 2020/2021

Wioletta Kaczorek - dyrektor

nauczyciel matematyki
e-mail: wioletta.kaczorek@zso1ryki.pl

Aneta Jeżewska - wicedyrektor

nauczyciel chemii
e-mail: aneta.jezewska@zso1ryki.pl

1

Bany Katarzyna

matematyka

2

Bany Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

3

Bany Tomasz

informatyka

4

Celej Helena

plastyka

5

Cieślak Elżbieta

świetlica

6

Cieślik Hanna

biblioteka, edukacja wczesnoszkolna

7

s. Czajka Katarzyna

religia

8

Dybciak Marzena

jęz. polski

9

Dziadosz Barbara

jęz. rosyjski

10

Falenta-Brodowska Weronika

edukacja przedszkolna

11

Flis Katarzyna

jęz. polski

12

Franczak Małgorzata

świetlica, instruktor DZTL, wychowanie do życia w rodzinie

13

Franczak Sylwester

fizyka, geografia

14

Gajewska-Nawrot Blanka

edukacja przedszkolna

15

Głodek Jolanta

jęz. angielski

16

Głowienka Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

17

Górska Ewa

nauczyciel współorganizujący kształcenie

18

Janiszek Agnieszka

jęz. niemiecki

19

Jaworska Anna

pedagog

20

Jeżewska Aneta

chemia

21

Jońska Małgorzata

historia

22

Kaczorek Wioletta

matematyka

23

Kalisz Wioletta

technika, informatyka, doradztwo zawodowe

24

Kałaska Małgorzata

edukacja przedszkolna

25

Kępka Anna

edukacja wczesnoszkolna

26

Kociołek Ewa

nauczyciel współorganizujący kształcenie

27

Kornas Beata

edukacja wczesnoszkolna

28

Krzemińska Danuta

geografia, przyroda

29

Lange Małgorzata

świetlica

30

Lasek Urszula

nauczyciel współorganizujący kształcenie

31

Maraszek Katarzyna

pedagog, rewalidacja

32

Miłosz Jadwiga

edukacja wczesnoszkolna

33

Miłosz Urszula

wychowanie fizyczne

34

Niewadzi Edyta

jęz. angielski

35

Nowak Patryk

wych. fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

36

Opieka Andrzej

wychowanie fizyczne

37

Ośko Anna

wychowanie fizyczne

38

Pacek Barbara

edukacja wczesnoszkolna

39

Piątek Ewa

jęz. polski, logopedia

40

Piątek Krzysztof

muzyka, świetlica, akompaniament DZTL

41

Piskorska Anna

religia

42

Pośpiech Marta

jęz. angielski

43

Rafeld Bożena

edukacja wczesnoszkolna

44

Sobiech Margareta

matematyka

45

Stępniak Monika

jęz. angielski

46

Sych Karolina

nauczyciel współorganizujący kształcenie

47

Szczepaniak Bożena

matematyka

48

Szpadzik Leszek

historia, wiedza o społeszeństwie

49

Tarka Katarzyna

biologia, chemia

50

Walasek Grzegorz
muzyka, świetlica, akompaniament DZTL

51

Wojdat Bożena
jęz. polski

52

Żaczek Anna
biblioteka

Oddział

Wychowawca

II Wychowawca

Sala

0a oddział przedszkolny

Gajewska-Nawrot Blanka

Kałaska Małgorzata

-----------------------------

21

0b oddział przedszkolny

Falenta-Brodowska Weronika

Jaroszek Anna
 ----------------------------- 15

Ia

Kornas Beata

Górska Ewa

19

Ib

Głowienka Małgorzata

Maraszek Katarzyna

20

IIa

Rafeld Bożena

Sych Karolina
19

IIb

Miłosz Jadwiga

Cieślik Hanna
20

IIIa

Bany Małgorzata

Kociołek Ewa 31

IIIb

Kępka Anna

Lange-Mateńka Małgorzata 17

IIIc

Pacek Barbara

Niewadzi Edyta 18
IVa
Kalisz Wioletta
Piskorska Anna
43

IVb

Nowak Patryk

Lasek Urszula 

29

Va

Flis Katarzyna

Walasek Grzegorz

32

Vb

Celej Helena

Głodek Jolanta

49
Vc Dybciak Marzena Krzemińska Danuta 44
VIa

Franczak Sylwester

Franczak Małgorzata

30
VIIa

Szczepaniak Bożena

Bany Tomasz

34
VIIb

Miłosz Urszula 

Bany Katarzyna

47

VIIc

Wojdat Bożena

s. Czajka Katarzyna

45
VIIIa

Jońska Małgorzata

Jaworska Anna

46 
VIIIb

Opieka Andrzej 

Stępniak Monika

42 
VIIIc

Piątek Krzysztof

Ośko Anna

48
VIIId

Szpadzik Leszek

Tarka Katarzyna

33