Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Kierownicy i dyrektorzy

Prokurat

Józef Prokurat

Kierownik szkoły

1 października 1901 – marzec 1925

Osiński

Marian Osiński

Kierownik szkoły podstawowej

marzec 1925 - grudzień 1926

Królikowski

Marian Królikowski

Kierownik szkoły podstawowej

grudzień 1926 – wrzesień 1931

Wolak

Jan Wolak

Kierownik 7 kl. Publicznej Szkoły Powszechnej
grudzień 1931 – sierpień 1933

Kierownik 7 kl. Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1
wrzesień 1933 – sierpień 1938

Pytlakowski

Władysław Pytlakowski

Kierownik 7 kl. Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2
wrzesień 1933 – 1941

Kierownik szkoły podstawowej
1945 – sierpień 1952

Kierownik szkoły podstawowej nr 2
wrzesień 1952 – sierpień – 1958

Wojtkowski

Grzegorz Wojtkowski

Kierownik szkoły nr 1

sierpień 1938 – marzec 1944

Bełdyga

Władysław Bełdyga

Kierownik szkoły podstawowej nr 2

styczeń 1958 – sierpień 1958

Korżyk

Florentyna Korżyk

Kierownik szkoły podstawowej nr 1
wrzesień 1952 – sierpień 1958
kwiecień 1962 – sierpień 1962

z-ca dyrektora SP i LO   wrzesień 1962 – sierpień 1966
z-ca dyrektora SP          wrzesień 1966 – sierpień 1969

Krzywoń

Władysław Krzywoń

Kierownik szkoły podstawowej

wrzesień 1958 – kwietnia 1962

Mikusrk

Władysław Mikusek

Dyrektor SP i LO (11-latka)

wrzesień 1962 – sierpień 1966

Kowalczyk

Kazimierz Kowalczyk

Dyrektor szkoły podstawowej

wrzesień 1968 – wrzesień 1970

styczeń 1971 – sierpień 1973

Kuchnio

Daniela Kuchnio

Dyrektor szkoły Podstawowej

październik 1970 – grudzień 1970

Kuchnio L

Ludwik Kuchnio

Dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej

wrzesień 1973 – sierpień 1985

Warowny

Zdzisław Warowny

Dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej

wrzesień 1985 – sierpień 1986

Pięyka

Bożena Piętka

Dyrektor szkoły podstawowej

wrzesień 1986 – sierpień 1990

Okleja

Krystyna Okleja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

wrzesień 1990 – sierpień 1999

Kępka

Marek Kępka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
wrzesień 1990 – sierpień 1999

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II
wrzesień 1999 - sierpień 2015

Piskorska

Grażyna Piskorska

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

wrzesień 1999 – sierpień 2003

Bany

Tomasz Bany

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

wrzesień 2003 – grudzień 2006

Piątek

Ewa Piątek

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

styczeń 2007 – sierpień 2013

Bany

Tomasz Bany

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

(po zmianie nazwy szkoly: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach)

wrzesień 2013 – sierpień 2018

Kaczorek

Wioletta Kaczorek

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

wrzesień 2018 – do chwili obecnej