Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

O Samorządzie Uczniowskim

Zarząd Samorządu:
1. Aleksandra Zowczak - Przewodnicząca
2. Aneta Wieczorek - Wiceprzewodniczący
3. Zuzanna Piątek  - Ssekretarz
4. Maja Fundowicz - Skarbnik
5. Julia Babiuch - Członek
 
Nauczyciele opiekunowie Samorządu:
1. Katarzyna Tarka
2. Małgorzata Jońska
3. Edyta Niewadzi
 
Nauczyciel Rzecznik Praw Ucznia:
Sylwester Franczak
 
Postanowienia Samorządu:
- Samorząd to organizacja uczniów, która współpracuje z dorosłymi,
- odpowiada za jak najlepsze wykorzystanie pomysłów i możliwości uczniów,
- reprezentuje interesy uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców,
- informuje uczniów o swojej bieżącej działalności,
- nawiązuje współpracę z przedstawicielami innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń działających w szkole i poza nią,
- inicjuje działania rozwijające pasje i zainteresowania uczniów oraz wykorzystujące ich potencjał twórczy, umiejętności i talenty.
 
Co tworzy dobrą atmosferę w grupie:
- umiejętność kompromisu – przyjmowanie rozwiązań uwzględniających różne punkty widzenia,
- angażowanie osób nieaktywnych, zachęcanie ich do wyrażenia własnego zdania,
- akceptowanie propozycji innych osób, udzielanie pochwał,
- rezygnacja z własnych pomysłów w imię wspólnych interesów grupy,
- rozładowanie napięć poprzez żart,
- kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji.