Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

O Samorządzie Uczniowskim

Zarząd Samorządu:
1. Alicja Filipek kl. 8b - Przewodnicząca
2. Nikola Popis kl. 8a - Wiceprzewodniczący
3. Maja Fundowicz kl. 7a  - sekretarz
4 .Nikola Jeżewska kl. 8b - członek
5. Julia Świtaj kl. 8c - członek
6, Julia Kępka kl. 8b - członek
 
Nauczyciele opiekunowie Samorządu:
1. Katarzyna Tarka
2. Bożena Wojdat
 
Nauczyciel Rzecznik Praw Ucznia:
Sylwester Franczak
 
Postanowienia Samorządu:
- Samorząd to organizacja uczniów, która współpracuje z dorosłymi,
- odpowiada za jak najlepsze wykorzystanie pomysłów i możliwości uczniów,
- reprezentuje interesy uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców,
- informuje uczniów o swojej bieżącej działalności,
- nawiązuje współpracę z przedstawicielami innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń działających w szkole i poza nią,
- inicjuje działania rozwijające pasje i zainteresowania uczniów oraz wykorzystujące ich potencjał twórczy, umiejętności i talenty.
 
Co tworzy dobrą atmosferę w grupie:
- umiejętność kompromisu – przyjmowanie rozwiązań uwzględniających różne punkty widzenia,
- angażowanie osób nieaktywnych, zachęcanie ich do wyrażenia własnego zdania,
- akceptowanie propozycji innych osób, udzielanie pochwał,
- rezygnacja z własnych pomysłów w imię wspólnych interesów grupy,
- rozładowanie napięć poprzez żart,
- kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji.