Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Do oddziału przedszkolnego (zerówki)

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rykach na rok szkolny 2022/2023. 

Z dniem 21 lutego 2022r. rozpoczyna się rekrutacja   do   oddziału przedszkolnego (rocznik 2016) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.

Rekrutacja potrwa do 4  marca 2022r.

Harmonogram rekrutacji:

na podstawie Zarządzenia Nr 12/2022 Burmistrza  Ryk  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest  Gmina Ryki.

  1. Od 21 lutego 2022r.  do 4 marca 2022r. - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://zso1ryki.pl/. Na stronie szkoły znajduje się zakładka rekrutacja, w którym zamieszczone są wymagane dokumenty.
  2. Do 22  marca 2022r. - weryfikacja wniosków o przyjęcie  do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków /kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. 23 marca 2022r.  do godz.15.00 - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.
  4. Od 24 marca do 30 marca 2022r. - potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia do oddziału  przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna. Oświadczenie do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej.
  5. 31 marca 2022r.  godz.15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

Komplet dokumentów wraz z klauzulą informacyjną dla rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz.8.00-15.00  do 4  marca 2022r.

Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  1. Wniosek dla kandydatów do oddziału przedszkolnego.
  2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia  do oddziału przedszkolnego(od 24 marca do 30 marca 2022r.)

Druki do pobrania:

✔ Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.

✔ Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2022/2023.

✔ Załączniki do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2022/2023.

✔ Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2022/2023.