Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Do oddziału przedszkolnego (zerówki)

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rykach na rok szkolny 2024/2025. 

Z dniem 26 lutego 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego (rocznik 2018) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.

Rekrutacja potrwa do 15  marca 2024r.

Harmonogram rekrutacji:

na podstawie Zarządzenia Nr 2/2024 Burmistrza  Ryk  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryki.

  1. Od 26 lutego 2024r. do 15 marca 2024r. - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.zso1ryki.
  2. zso1ryki.pl/. Na stronie szkoły znajduje się zakładka rekrutacja, w którym zamieszczone są wymagane dokumenty.
  3. Do 29  marca 2024r. - weryfikacja wniosków o przyjęcie  do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków /kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. 02 kwietnia 2024r. - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.
  5. Od 03 kwietnia do 17 kwietnia 2024r. - potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia do oddziału  przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna. Oświadczenie do pobrania w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej szkoły.
  6. 18 kwietnia 2024r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.
  7. W przypadku wolnych miejsc przeprowadzone będzie postępowanie uzupełniające.

Komplet dokumentów wraz z klauzulą informacyjną dla rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00  najpóźniej do 15  marca 2024r.

Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  1. Wniosek dla kandydatów do oddziału przedszkolnego.
  2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia  do oddziału przedszkolnego należy złożyć od 03 kwietnia do 17 kwietnia 2024r. 

Druki do pobrania:

✔ Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach (pdf).

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2024/2025 (doc).

✔ Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2024/2025 (pdf).

Załączniki do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2024/2025 (doc).

✔ Załączniki do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2024/2025 (pdf).

✔ Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2024/2025 (doc).

✔ Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2024/2025 (pdf).