Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Do oddziału przedszkolnego (zerówki)

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rykach na rok szkolny 2023/2024. 

Z dniem 20 lutego 2023r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego (rocznik 2017) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.

Rekrutacja potrwa do 10  marca 2023r.

Harmonogram rekrutacji:

na podstawie Zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza  Ryk z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryki.

  1. Od 20 lutego 2023 r.  do 10 marca 2023 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://zso1ryki.pl/. Na stronie szkoły znajduje się zakładka rekrutacja, w której zamieszczone są wymagane dokumenty.
  2. Od 13 marca 2023 r. do 22  marca 2023 r. - weryfikacja wniosków o przyjęcie  do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków /kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. 23 marca 2023 r.  - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.
  4. Od 24 marca 2023 r. do 29 marca 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia do oddziału  przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna. Oświadczenie do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej.
  5. 30 marca 2023 r.   - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.
  6. W przypadku wolnych miejsc przeprowadzone będzie postępowanie uzupełniające.

Komplet dokumentów wraz z klauzulą informacyjną dla rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz.8.00-15.00  do 10  marca 2023r.

Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  1. Wniosek dla kandydatów do oddziału przedszkolnego.
  2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w dniach 24.03.2023 - 29.03.2023 r. potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Druki do pobrania:

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2023/2024.

Załączniki do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2023/2024.

✔ Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej.