Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Dotacja z UE na projekt

Gmina Ryki uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt:

Wspieramy równy dostęp do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach z terenu Gminy Ryki.

Działania, które będą realizowane w ramach projektu: Realizacja programów rozwojowych w 9 szkołach podstawowych z terenu gminy Ryki: SP w Bobrownikach, SP w Leopoldowie, SP w Moszczance, SP w Rososzy, SP1 w Rykach, SP2 w Rykach, SP w Starym Bazanowie, SP w Swatach, SP w Owni poprzez realizację zajęć dodatkowy dla uczniów, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, szkolenia dla nauczycieli.

Grupa docelowa to uczniowie klas I - VIII SP w wieku 7- 15 lat oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych w Gminie Ryki. Wsparcie jest skierowane do 925ucz. (475dz,450ch), w tym 413ucz.(193dz,220ch) z SPE, w tym 34ucz.(14dz,20ch) z niepełn. oraz 60n-li (55K,5M) z 9 szkół podstawowych.

Celem głównym projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji wraz z elementami zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację programów rozwojowych 9 szkół z terenu gminy Ryki w okresie do czerwca 2026 roku.

Liczba uczniów, którzy nabędą kwalikacje po opuszczeniu programu: Wartość docelowa - 833 uczniów Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskają kwalikacje po opuszczeniu programu - Wartość docelowa - 60 nauczycieli.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 3 850 015,45 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 272 513,13 zł