Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Nagroda za zbiórkę zużytych baterii.

Za aktywna postawę i zaangażowanie w zbiórkę zużytych baterii  i akumulatorów w roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła w ramach ,,Zielonego konkursu dla szkół Lubelszczyzny”

organizowanego przez Polska Korporację Recyklingu Sp. z o. o. i Fundację Społecznej Edukacji Ekologicznej 3D otrzymała drukarkę wielofunkcyjną.

Dziękujemy wszystkim