Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Dzień Dzikiej Przyrody

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, najmłodsze spośród świąt obchodzonych 3 marca, zostało ustanowione aby docenić światowe bogactwo dzikiej fauny i flory, uświadomić jej wartość ekologiczną, genetyczną, społeczną, ekonomiczną, naukową, edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i estetyczną. Ma również podnosić  świadomość  na temat zagrożeń powodowanych przez nielegalny handel jej okazami. Najmłodsi uczniowie mieli okazję zapoznać się z galerią zdjęć o tematyce dzikiej przyrody (świat roślin i zwierząt). Zwiedzanie szkolnej wystawy dostarczyło nie tylko wiedzy, ale również było okazją do wymiany poglądów i twórczych dyskusji.