Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Spotkania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Wyznaczone sale na zebrania ogólne z rodzicami

 Przydział sal na zebrania